Kanker & Cancer Center Amsterdam (2024)

Locatie AMC

Let op! De oncologische zorg wordt geleverd op zowel locatie VUmc als AMC. U krijgt van tevoren duidelijk bericht op welke locatie u behandeld zal worden
Deze informatie gaat over locatie VUmc.
Moet u zijn op locatie AMC?

Ga naar: Kanker & Cancer Center Amsterdam

Expertisecentra en specialismen Expertisecentra en specialismen

Als de diagnose kanker wordt gesteld, wilt u de best mogelijke zorg ontvangen. Het Amsterdam UMC biedt zorg voor patiënten met kanker op topniveau. Op het gebied van kanker hebben we de laatste inzichten, unieke behandel- en onderzoeksfaciliteiten en bekroonde experts in huis. Wij werken samen met behandelaars en onderzoekers binnen en buiten onze organisatie. Wij zetten ons in om u de allerbeste zorg te bieden, met de hoogste kans op overleven en de beste kwaliteit van leven.

Kanker & Cancer Center Amsterdam
Het Kanker & Cancer Center Amsterdam is een overkoepelde term waaronder alle kankerzorg van het Amsterdam UMC valt. Dit omvat alle verschillende tumortypen, specialisten en expertisecentra en een groot onderzoeksinstituut. Door deze samenwerking kunnen we u de beste behandeling en deelname aan de nieuwste studies bieden.
Voor een groot aantal soorten kanker zijn we expertisecentrum. Dit betekent dat we voor een bepaalde kankersoort het enige of één van de weinige medische centra in Nederland zijn die hiervoor behandeling bieden. Deze expertisecentra vindt u hier.

Informatie over het samengaan van locatie AMC en locatie VUmc
Amsterdam UMC bestaat uit twee locaties: locatie AMC en locatie VUmc. Op beide locaties wordt op hoog niveau kankerzorg geleverd. Afhankelijk van het tumortype en de behandeling wordt u op locatie VUmc of AMC geholpen. Uiteindelijk zal alle oncologische zorg verplaatsen naar één locatie, locatie VUmc. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen gaat dit gefaseerd. U krijgt van tevoren duidelijk bericht op welke locatie u behandeld zal worden

Kan ik mij als ik behandeld word tegen kanker veilig laten vaccineren?

Meer informatie

Zorg waar wij goed in zijn

Behandelingen

Welke behandelingen zijn er?
Vaak zal uw behandeling bestaan uit een combinatie van methoden.

Behandelingen

Soorten kanker

Informatie over alle kankersoorten die wij in Amsterdam UMC behandelen vindt u hier.

Informatie tumorsoorten

Gespecialiseerde centra

Op het gebied van verschillende soorten kanker hebben we gespecialiseerde centra.

Ondersteuning bij kanker

Wilt u meer weten over leven met kanker? Bekijk dan onderstaande informatie.

Werken aan de toekomst

We willen iedere (toekomstige) patiënt volgens de laatste inzichten helpen en werken aan de ontwikkeling van nieuwe. Zodat we (toekomstige) patiënten nog beter kunnen helpen. Daarom doen we veel wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Meehelpen

Voor innovatief en experimenteel onderzoek naar kanker is veel geld nodig. Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

Contactgegevens en locaties

Kanker & Cancer Center Amsterdam (1)

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Polikliniekgebouw
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Ziekenhuisgebouw
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

Lees deroutebeschrijvingvoor auto en fiets, parkeren en openbaar vervoer om bij Amsterdam UMC, locatie VUmc te komen.

Kanker & Cancer Center Amsterdam (2)

Het Cancer Center Amsterdam (CCA) heeft geen eigen polikliniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons informatiecentrum. U vindt het servicecentrum in het polikliniekgebouw bij receptie W op de 6e etage. U kunt ook bellen naar 020 - 444 5600 of een e-mail sturen naar info-cca@vumc.nl.

Kanker & Cancer Center Amsterdam (3)

Voor algemene vragen over kanker en het Cancer Center Amsterdam kunt u bellen met ons Informatiecentrum. Hier krijgt u informatie over kanker en onze behandelmogelijkheden en kunt u een afspraak maken bij onze ondersteunende diensten.

Telefoon: 020 44 45 600 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur- 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur).

E-mail: info-cca@vumc.nl (u krijgt binnen 2 werkdagen antwoord op uw vraag).

Uw artsen en zorgverleners

Alle artsen en zorgverleners

Kanker & Cancer Center Amsterdam (4)

Prof. dr. J.G. (Joost) van den Aardweg Longarts

Kanker & Cancer Center Amsterdam (5)

Floor Abbink Kinderarts oncoloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (6)

Laurien Aben Klinisch neuropsycholoog i.o.

Kanker & Cancer Center Amsterdam (7)

J.A. (Judit) Adam

Kanker & Cancer Center Amsterdam (8)

Michiel van Agtmael Internist-infectioloog, Hoofd sectie farmacotherapie

Kanker & Cancer Center Amsterdam (9)

Nazanin Ahmadi Radioloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (10)

Layla Akhrif medisch maatschappelijk werker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (11)

C.H.P. (Chris) van den Akker kinderarts-neonatoloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (12)

C. (Canan) Alhan Internist-hematoloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (13)

Dr. C.P. Allaart Electrofysioloog-cardioloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (14)

Dr. J. (Josje) Altenburg Longarts

Kanker & Cancer Center Amsterdam (15)

Dr. J. (Jurjan) Aman Longarts, Onderzoeker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (16)

A. (Ahmed) Amghar

Kanker & Cancer Center Amsterdam (17)

Linda Anker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (18)

Prof. dr. J.T. (Jouke) Annema Longarts, research

Kanker & Cancer Center Amsterdam (19)

Dr. Y. Appelman Interventiecardioloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (20)

E, Aronica patholoog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (21)

Kaoutar Azijli - Abdellaoui SEH-arts

Kanker & Cancer Center Amsterdam (22)

Hans Baaijen Neurochirurg, Voorzitter werkgroep epilepsiechirurgie VUmc

Kanker & Cancer Center Amsterdam (23)

Dr. J. Baan Interventie cardioloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (24)

Joyce Baard

Kanker & Cancer Center Amsterdam (25)

Sander Bach Arts-onderzoeker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (26)

Dr. I. (Idris) Bahce Longarts, Onderzoeker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (27)

L. (Loubna) el Bakkali

Kanker & Cancer Center Amsterdam (28)

M.A.B. (Marjolein) Bakker - van der Jagt Radiotherapeut-oncoloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (29)

Chris Bakker Hoofd verpleegkundige

Kanker & Cancer Center Amsterdam (30)

Eke Bakker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (31)

Gea Bakker medisch maatschappelijk werker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (32)

J.C. (Julia) Bakker Klinisch verloskundige, Teamcoördinator verloskundigen, WPM lid, Research verloskundige, OR lid

Kanker & Cancer Center Amsterdam (33)

J.J.H. (Jannet) Bakker Klinisch verloskundige, wetenschappelijk medewerker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (34)

J.K. de Bakker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (35)

Petra Bakker Gynaecoloog- Perinatoloog, Onderwijs coördinator Geneeskunde faculteit VU & Plaasvervangend opleider Obstetrie en Gynaecologie Amsterdam UMC, locatie VUmc

Kanker & Cancer Center Amsterdam (36)

Rinske Bakker Psycholoog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (37)

Roel Bakx Kinderchirurg

Kanker & Cancer Center Amsterdam (38)

Jozefine Balcombe - Fennis medisch maatschappelijk werker

Kanker & Cancer Center Amsterdam (39)

B.V. (Brian) Balgobind Radiotherapeut-oncoloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (40)

Ron Balm

Kanker & Cancer Center Amsterdam (41)

Naomi von Bannisseht Psycholoog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (42)

Ellis Barbé Patholoog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (43)

Frederik Barkhof Hoogleraar en neuroradioloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (44)

B.A.J. (Barbara) Bastiaansen Maag-, darm- en leverarts

Kanker & Cancer Center Amsterdam (45)

C.J. Bax Gynaecoloog-perinatoloog

Kanker & Cancer Center Amsterdam (46)

Wissam Beaino Assistent professor

Kanker & Cancer Center Amsterdam (47)

H. (Hanneke) Beaumont Maag-, darm- en leverarts

Kanker & Cancer Center Amsterdam (48)

Jules Becher Hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde Kinderrevalidatiearts

Kanker & Cancer Center Amsterdam (49)

Dr. A. (Annemarie) Becker-Commissaris Longarts

Kanker & Cancer Center Amsterdam (50)

I. van de Beek Klinisch Geneticus

Kanker & Cancer Center Amsterdam (51)

Aartjan Beekman Afdelingshoofd Psychiatrie Amsterdam UMC, locatie VUmc

Kanker & Cancer Center Amsterdam (52)

L.F.M. (Ludo) Beenen

Kanker & Cancer Center Amsterdam (53)

Harrie Beerlage

Kanker & Cancer Center Amsterdam (56)

Waarom Amsterdam UMC

We zijn trots op onze zorgverlening. Daarom delen wij graag onze prestaties.

Resultaten en kwaliteiscijfers

Kanker & Cancer Center Amsterdam (57)

Uw mening telt

Wij horen graag uw mening over onze zorg. Deel uw mening en help ons onze zorg te verbeteren.

Kanker & Cancer Center Amsterdam (58)

Kosten en vergoedingen

Wat kost een onderzoek of behandeling? En vergoedt de verzekering dit?

Kanker & Cancer Center Amsterdam (59)

Voorzieningen

Is er gratis koffie? Wifi? Waar koop ik een broodje? Bekijk het overzicht van alle voorzieningen.

Kanker & Cancer Center Amsterdam (60)

Heeft u vragen

De medewerkers van ons service centrum helpen u graag verder.

Kanker & Cancer Center Amsterdam (61)

Uw rechten en plichtten

Informatie over behandeling, veilige zorg en het academisch karakter van Amsterdam UMC.

Research

Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij dagelijks wetenschappelijk onderzoek doen naar aandoeningen en behandelingen. U kunt bij het researchgedeelte van de website meer lezen over ons wetenschappelijk onderzoek.

Verwijzers

Voor verwijzers hebben wij een aparte pagina. Hier vindt u informatie over hoe u uw patiënt kunt verwijzen naar Amsterdam UMC. Ook voor de contactgegevens kunt u terecht op deze pagina.

Informatie voor verwijzers

Professionals

Bent u een onderzoeker of arts? En wilt u in contact komen met onze artsen of gebruik maken van onze faciliteiten? Lees hier hoe u onze professionals kunt bereiken.

Informatie voor professionals

Achtergrond

Het Coronavirus en mijn afspraak

Achtergrond

Stichting Paulien van Deutekom Foundation steunt longkankeronderzoek
Kanker & Cancer Center Amsterdam (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6136

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.